Danh sách Model iPhone 7, 6s, 5s, 5, 5c để kiểm tra xuất xứ

Tại sao phải tra cứu Model iPhone ?

Danh sách model iphone
Danh sách model iphone

Model iPhone là gì ? Model iPhone ở đây không phải Model iPhone sau lưng máy mà là "Kiểu máy" của iPhone, bạn có thể xem Model iPhone tại Cài đặt -> Giới thiệu hoặc xem trên vỏ hộp. Model iPhone có tác dụng phân biệt xuất xứ iPhone, phiên bản iPhone, màu sắc và dung lượng iPhone, một số Model iPhone còn cho biết chính xác iPhone là Lock hay World.

Để tra cứu Model tại Website này nhanh nhất, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó nhập số Model cần tìm nhé.

Đây là cách kiểm tra xuất xứ iPhone tương đối chính xác nhưng không phải cách chính xác nhất và lưu ý cũng đừng dựa vào đây để kiểm tra Lock, World iPhone nhé. Xem thêm : Cách kiểm tra Lock World iPhone chính xác 100%.
Cách xem Model iPhone
Cách xem Model iPhone

Danh sách Model iPhone 7

T-Mobile USA

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5L2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) T-Mobile MN5R2LL/A
iPhone 7 32GB Black (GSM) T-Mobile MNQW2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) T-Mobile MN5G2LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) T-Mobile MN5M2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) T-Mobile MNQX2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) T-Mobile MN5H2LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) T-Mobile MN5N2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) T-Mobile MNQY2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) T-Mobile MN5J2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) T-Mobile MN5P2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MNR02LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5K2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MN5Q2LL/A

AT&T USA

iPhone 7 128GB Jet Black (GSM) AT&T MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (GSM) AT&T  MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (GSM) AT&T MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (GSM) AT&T MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (GSM) AT&T MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (GSM) AT&T MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (GSM) AT&T MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (GSM) AT&T MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (GSM) AT&T MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (GSM) AT&T MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (GSM) AT&T MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MNQL2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (GSM) AT&T MN4K2LL/A

Sprint USA

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Sprint MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (CDMA) Sprint MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Sprint MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Sprint MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Sprint MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Sprint MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Sprint MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Sprint MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Sprint MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Sprint MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Sprint MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Sprint MN4K2LL/A

Verizon USA

iPhone 7 128GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4D2LL/A
iPhone 7 256GB Jet Black (CDMA) Verizon MN4L2LL/A
iPhone 7 32GB Black (CDMA) Verizon MNQH2LL/A
iPhone 7 128GB Black (CDMA) Verizon MN482LL/A
iPhone 7 256GB Black (CDMA) Verizon MN4E2LL/A
iPhone 7 32GB Silver (CDMA) Verizon MNQJ2LL/A
iPhone 7 128GB Silver (CDMA) Verizon MN492LL/A
iPhone 7 256GB Silver (CDMA) Verizon MN4F2LL/A
iPhone 7 32GB Gold (CDMA) Verizon MNQK2LL/A
iPhone 7 128GB Gold (CDMA) Verizon MN4A2LL/A
iPhone 7 256GB Gold (CDMA) Verizon MN4J2LL/A
iPhone 7 32GB Rose Gold (CDMA) Verizon MNQL2LL/A
iPhone 7 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4C2LL/A
iPhone 7 256GB Rose Gold (CDMA) Verizon MN4K2LL/A

.....Đang cập nhật thêm.

Danh sách Model iPhone 6s

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKQX2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR32LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR72LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) T-Mobile MKR12LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) T-Mobile MKR52LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) T-Mobile MKR92LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) T-Mobile MKQY2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) T-Mobile MKR42LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) T-Mobile MKR82LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR22LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR62LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKRA2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ52LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ92LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) AT&T MKQE2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) AT&T MKQ72LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) AT&T MKQC2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) AT&T MKQG2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) AT&T MKQ62LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) AT&T MKQA2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) AT&T MKQF2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQ82LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQD2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQH2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MKT72LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTC2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTG2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Sprint MKT92LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Sprint MKTJ2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Sprint MKT82LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Sprint MKTD2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Sprint MKTH2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTA2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTK2LL/A

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRR2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRY2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKT32LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRW2LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT12LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT52LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKRT2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT02LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT42LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRX2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT22LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT62LL/A

Canada iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2VC/A

UK iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2B/A
UK iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2B/A
UK iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2B/A
UK iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2B/A
UK iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2B/A
UK iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2B/A
UK iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2B/A
UK iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2B/A
UK iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2B/A
UK iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2B/A
UK iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2B/A
UK iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2B/A

Danh sách Model iPhone 6

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) T-Mobile MG552LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) T-Mobile MG5C2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) T-Mobile MG582LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) AT&T MG4N2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) AT&T MG4W2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) AT&T MG4R2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (GSM) AT&T MG4Q2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (GSM) AT&T MG502LL/A
iPhone 6 128GB Gold (GSM) AT&T MG4V2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (GSM) AT&T MG4P2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (GSM) AT&T MG4X2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (GSM) AT&T MG4U2LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MG692LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6G2LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MG6D2LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Sprint MG6C2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Sprint MG6J2LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Sprint MG6F2LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Sprint MG6A2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Sprint MG6H2LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Sprint MG6E2LL/A

iPhone 6 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG5W2LL/A
iPhone 6 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG632LL/A
iPhone 6 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MG602LL/A
iPhone 6 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG5Y2LL/A
iPhone 6 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG652LL/A
iPhone 6 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MG622LL/A
iPhone 6 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG5X2LL/A
iPhone 6 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG642LL/A
iPhone 6 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MG612LL/A

Canada iPhone 6 16GB Space Grey Unlocked MG3A2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Space Grey Unlocked MG3H2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Space Grey Unlocked MG3E2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Gold Unlocked MG3D2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Gold Unlocked MG3L2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Gold Unlocked MG3G2CL/A
Canada iPhone 6 16GB Silver Unlocked MG3C2CL/A
Canada iPhone 6 64GB Silver Unlocked MG3K2CL/A
Canada iPhone 6 128GB Silver Unlocked MG3F2CL/A

Danh sách Model iPhone 5S, 5C

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) AT&T ME305LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) AT&T ME308LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) AT&T ME311LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) AT&T ME307LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) AT&T ME310LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) AT&T ME313LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) AT&T ME306LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) AT&T ME309LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) AT&T ME312LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Sprint ME350LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Sprint ME353LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Sprint ME356LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Sprint ME352LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Sprint ME355LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Sprint ME358LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Sprint ME351LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Sprint ME354LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Sprint ME357LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME341LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME344LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless ME347LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME343LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME346LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless ME349LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME342LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME345LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless ME348LL/A

iPhone 5s 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME323LL/A
iPhone 5s 32GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME326LL/A
iPhone 5s 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile Unlocked ME329LL/A
iPhone 5s 16GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME325LL/A
iPhone 5s 32GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME328LL/A
iPhone 5s 64GB Gold (GSM) T-Mobile Unlocked ME331LL/A
iPhone 5s 16GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME324LL/A
iPhone 5s 32GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME327LL/A
iPhone 5s 64GB Silver (GSM) T-Mobile Unlocked ME330LL/A

Australia iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked MF352X/A
Australia iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked MF355X/A
Australia iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked MF358X/A
Australia iPhone 5s 16GB Gold Unlocked MF354X/A
Australia iPhone 5s 32GB Gold Unlocked MF357X/A
Australia iPhone 5s 64GB Gold Unlocked MF360X/A
Australia iPhone 5s 16GB Silver Unlocked MF353X/A
Australia iPhone 5s 32GB Silver Unlocked MF356X/A
Australia iPhone 5s 64GB Silver Unlocked MF359X/A

Canada iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME296C/A
Canada iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME299C/A
Canada iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME302C/A
Canada iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME298C/A
Canada iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME301C/A
Canada iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME304C/A
Canada iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME297C/A
Canada iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME300C/A
Canada iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME303C/A

United Kingdom iPhone 5s 16GB Space Grey Unlocked ME432B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Space Grey Unlocked ME435B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Space Grey Unlocked ME438B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Gold Unlocked ME434B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Gold Unlocked ME437B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Gold Unlocked ME440B/A
United Kingdom iPhone 5s 16GB Silver Unlocked ME433B/A
United Kingdom iPhone 5s 32GB Silver Unlocked ME436B/A
United Kingdom iPhone 5s 64GB Silver Unlocked ME439B/A

Danh sách này hiện đang cập nhật thêm, anh em thấy thiếu thì bổ sung hộ mình bằng cách comment tại bài viết này nhé. Thank all !!!

Bài viết liên quan


Thực hư cách độ dung lượng iPhone 6 từ 16GB lên 128GB

Độ dung lượng iPhone 6

Đối với những người thường xuyên quan tâm đến công nghệ thì trào lưu độ iPhone có lẽ không phải là điều quá xa lạ. Tuy nhiên, tất cả mọi người sẽ phải bất ngờ khi hiện nay đã xuất hiện cách độ bộ nhớ iPhone từ 16Gb lên đến 128 GB.
Độ dung lượng iPhone 6
Độ dung lượng iPhone 6
Như các bạn đã biết, iPhone có bộ nhớ 64GB có mức giá cao hơn rất nhiều so với phiên bản có dung lượng lưu trữ thấp hơn và sản phẩm này đang vượt quá khả năng của nhiều người. Bên cạnh đó, việc Apple loại bỏ các sản phẩm iPhone có bộ nhớ 32GB cũng khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Đây là một mánh khóe để Appe gia tăng lợi nhuận của mình. Bởi các thiết bị 16GB là không đủ đế đáp ứng nhu cầu sử dụng của phần lớn người dùng điện thoại thông minh.

Thực tế hiện nay, những chiếc điện thoại thông minh với bộ nhớ chỉ 16GB đã không còn phù hợp, nhất là đối với những sản phẩm cao cấp với chất lượng camera cao và khả năng quay video 4K. Những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Android phổ biến trên thị trường hiện nay cũng đã gia tăng bộ nhớ tối thiểu cũng phải là 32GB, thậm chí là đến 64GB như trên chiếc LG V10. Hơn thế nữa, đối với trường hợp của iPhone thì sản phẩm này cũng không có hỗ trợ thẻ nhớ gắn ngoài – đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến người dùng muốn sở hữu một chiếc iPhone phải đắn đo rất nhiều.
Họ sẽ phải phân vân giữa việc cố gắng sử dụng một chiếc iPhone có bộ nhớ thấp và bỏ ra nhiều tiền để sở hữu một chiếc iPhone có bộ nhớ cao hơn. Trước nhu cầu rất cấp thiết này, một nhóm kỹ sư tại Trung Quốc đã nghiên cứu ra một giải pháp có thể giúp mở rộng bộ nhớ iPhone , lên đến 128GB với một mức giá rất hợp lý.

Tuy nhiên, khi giải pháp này được công bố, rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn rằng: “Tại sao một giải pháp hay ho đến như vậy mà trước đây không ai nghĩ ra”. Câu trả lời cho nghi vấn này thực ra rất đơn giản, đó là do trước đây các chuyên gia sửa chữa iPhone chưa thể đọc được số serial có trên chip nhớ của máy. Chính khó khăn này đã khiến việc nâng cấp bộ nhớ iPhone vào thời điểm đó là một điều bất khả thi. Điều đáng mừng là hiện nay đã xuất hiện một công cụ mới có thể giải quyết vấn đề nói trên và giải pháp nâng cấp bộ nhớ iPhone đã ra đời nhờ vào công cụ này.

Dù vậy, quá trình để thực hiện việc nâng cấp bộ nhớ iPhone cũng không hề đơn giản, bởi chỉ cần xuất hiện một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến chiếc iPhone có giá trị không nhỏ…đi đời. Do vậy, chỉ có các chuyên gia sửa chữa iPhone lành nghề mới có thể thực hiện tốt quá trình nâng cấp này.

Sức hấp dẫn của giải pháp này đối với người dùng là vô cùng lớn. Bởi họ chỉ phải bỏ ra khoảng 1-2 triệu đồng để nâng cấp một chiếc iPhone có dung lượng lưu trữ thấp lên đến 128 GB chỉ trong vài giờ đồng hồ. Trong khi đó, mức giá chênh lệch giữa một chiếc iPhone có bộ nhớ thấp với một chiếc iPhone phiên bản 128GB có thể lên đến 3-4 triệu đồng.

iPhone 7 vẫn sống khoẻ khi bị đóng băng trong Coca 1 ngày

Đến thời điểm này thì hầu như ai cũng đã biết về việc iPhone 7 được trang bị công nghệ chống nước theo tiêu chuẩn quân đội cực kỳ ấn tượng. Trong một vài bài thử nghiệm gần đây, iPhone 7 vẫn sống sót được khi được ngâm nước sâu đến 10m, tức là gấp 10 lần tiêu chuẩn iP67 mà Apple đã đưa ra. Ở cùng điều kiện này Galaxsy S7 dù có tiêu chuẩn iP68 cao hơn những vẫn phải chấp nhận thất bại khi không còn khả năng hoạt động.
Đóng băng iPhone 7 trong Coca-cola
Đóng băng iPhone 7 trong Coca-cola
Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ rất tò mò về những điều sẽ xảy ra khi chúng ta dìm iPhone 7 xuống một loại dung dịch khát, ví dụ như….Cocacola? Chuyên gia phá hoại Công nghệ Techrax sẽ giúp bạn thỏa mãn trí tò mò của mình.

Một chiếc iPhone 7 phiên bản màu đen nhám sẽ được dùng trong thử nghiệm này. Máy vẫn đang hoạt động rất ổng định. Và kẻ phá hoại ngày hôm nay là một chai Cocacola mới tinh – còn nguyên seal nhưng không fullbox – vừa mới được mua từ tiệm tạp hóa về. Mời bạn cùng xem Clip.

Đặt iPhone 7 vào một khay thủy tinh và bắt đầu đổ Coca vào. Trong thử nghiệm này, iPhone 7 bị ngập hoàn toàn trong Cocacola. Sau đó, người ta sẽ mang nó cho vào tủ lạnh ít nhất 12 tiếng. Nhưng có lẽ họ đã ngủ quên nên đã lỡ tay cho vào tủ lạnh đến tận….tiếng. Và đây là kết quả. Sau 17 tiếng đồng hồ trong tủ đông. Cocacola đã bị đóng băng. Úp ngược để lấy khối băng Cocal chức iPhone 7 ra khỏi khay thủy tinh.  Máy vẫn còn hoạt động được tuy nhiên nhiệt độ thấp đã ảnh hưởng rất xấu tới pin và một số thay đổi : 

 • Máy chỉ còn 17% pin dù 17 tiếng trước nó đã được sạc đầy.
 • Cảm ứng vẫn hoạt động mượt mà tuy nhiên máy có vẻ lag hơn trước rất nhiều.
 • Loa ngoài của máy cũng bị bé đi khá nhiều.
 • Màn hình của máy đã xuất hiện nhiều vết lốm đốm. Những vết đốm này không thể được lau sạch bằng tay, có lẽ đây là hơi nước bị đọng lại bên trong máy.

Ngoài ra, mọi tính năng của máy đều hoạt động bình thường.
Mời bạn xem thêm các bài test độ bền iPhone 7, 7 Plus khác tại Video Clip sau đây : 


Âm thanh trên Iphone 7 với Adapter 3.5mm thua cả iPhone 6S

Adapter 3.5 iPhone 7

Có lẽ đến lúc này, hầu như mọi người đều đã biết việc Apple loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5 trên những chiếc iPhone mới nhất: 7 và 7Plus. Thay vào đó, để có thể sử dụng những loại tai nghe dùng cổng này, bạn sẽ phải sử dụng một Adapter 3.5mm – Lighning đi kèm trong hộp của mỗi chiếc iPhone 7.
Adapter 3.5 iPhone 7
Adapter 3.5 iPhone 7
Mặc kệ mọi nỗ lực của Apple trong việc đẩy mạnh chuẩn kết nối không dây mới, đại đa số người dùng vẫn liên tục than vãn về việc hãng này đã loại bỏ jack cắm 3.5 mm. Và những lời than vãn này là hoàn toàn có cơ sở thực tế bởi mới đây một tờ báo chuyên về công nghệ âm thanh của Đức đã đánh giá chất lượng của chiếc adapter đi kèm theo iPhone 7 còn thệ hơn cả jack cắm 3.5mm trên iPhone 6S.

Sau đây là đoạn trích dẫn trong bài đánh giá này:
“ Kết quả đã là rất rõ ràng: So sánh iPhone 6S, iPad Air thì dynamic range trên iPhone 7 bị sự giảm lần lược là 4.5db và 3.8 db với những file nhạc 24-bit. Tín hiệu âm thanh cũng tệ đi rất nhiều với các file nhạc 16-bit. Dù khoảng cách là không lớn nhưng dynamic range của iPhone7 cũng giảm 1.8db và 3.1 db khi so với iPhone 6S và iPad Air.

Kết quả đánh giá theo chuyên môn là vậy, tuy nhiên với người sử dụng thông thường thì đây cũng không phải là một vấn đề đáng để lo lắng. Bởi ngay trên cả các audiophile với những chiế tai nghe đẳng cấp cũng chưa chắc có thể phân biệt được, bởi khoảng cách giữa iPhone 7 và iPhone 6s chỉ có thể được nhận ra khi nghe nhạc với độ phân giải cao 24-bit.

Đối với chất lượng của các bản nhạc trên các dịch vụ online phổ biến hiện nay thì kể cả những người có đôi tai thính nhất cũng không thể nhận ra được sự khác biệt này.

Tại Hàn Quốc, Note 7 đổi trả vẫn gặp lỗi về pin: Ngày Tàn của Samsung

Ngày Tàn của Samsung

Tuy là một trong những khu vực nhận được lô hàng đổi trả sản phẩm Note 7 sớm nhất, thế nhưng hàng loạt người dùng sản phẩm này ở Hàn Quốc đang liên tục khiếu nại về việc Note 7 đổi trả của họ vẫn có vấn đề về pin. Cụ thể là những chiếc Note 7 này đang ngốn pin một cách rất bất thường.
Note 7 phát nổ
Note 7 phát nổ
Trong điều kiện không sử dụng, những chiếc Note 7 này vẫn bị sụt khoảng 1% pin mỗi giây. Thậm chí, ngay cả khi đang cắm sạc, dung lượng pin vẫn sụt giảm một cách cực kỳ khó hiểu.

Một khách hàng của Samsung Hàn Quốc – người vừa nhận được một chiếc Note 7 đã bức xúc lên tiếng: “Sau khi máy xạc xong, dung lượng đã giảm xuống 1%, sau đó sạc cả ngày cũng không tăng lên quá 10%. Máy rất nóng và tôi đã phải rút sạc ra ngay sau đó vì sợ nó…nổ”.

Đây không phải là trường hợp duy nhất mà khách hàng khiếu nại về pin của Note 7 đổi trả. Hầu như các trường hợp khác cũng có những phản hồi tiêu cực tương tự: Pin sụt nhanh và máy rất nóng.

Samsung đã xác nhận sự cố này, tuy nhiên hãng cũng khẳng định các lô hàng đổi trả Note 7 ở thị trường khác đều bình thường, ví dụ như tại Mỹ đều bình thường. Một đại diện của Samsung cho hay, có thể đây không phải là lỗi về pin mà là lỗi của bảng mạch bên trong máy.

Sự việc mới xảy ra này có lẽ là một dấu hiệu cho chuỗi ngày tàn của Samsung sắp đến.

Apple đã tính trước người dùng khó chịu với cơ chế mở khoá trên iOS 10

Cơ chế mở khoá trên iOS 10

Có lẽ đến thời điểm này phần lớn người sử dụng iPhone đều đã cập nhật lên phiên bản hệ điều hành mới nhất iOS 10, tuy nhiên, hầu hết họ đều cảm thấy sự bất tiện. Bởi theo chế độ mặc định thì iOS 10 sẽ không cho phép người dùng truy cập thẳng vào màn hình trang chủ mà chỉ đưa ra hai tùy chọn đó là: Trượt sang phải để truy cập màn hình khóa và sang trái để mở camera.
Cơ chế mở khoá màn hình iOS 10
Cơ chế mở khoá màn hình iOS 10
Để có thể vào được màn hình chính, người dùng iPhone bắt buộc phải nhấn nút Hone và bật tùy chọn mở khóa bằng Touch ID, tại sao Apple lại phức tạp hóa vấn đề mở khóa này đến như vậy? Có hai giả thuyết.


 • Tính năng này sẽ gây khó dễ trên những thiết bị không có Touch ID như iPhone 5 hoặc iPad 2, người dùng sẽ có thêm lý do để phải nâng cấp thiết bị.
 • Thực chất thì màn hình khóa mới này đã có ngay trên iOS 9, ban đầu màn hình này chỉ bao gồm các gợi ý Siri, nhưng khi chức năng này được đưa lên iOS 10 thì Apple đã nhét vào đây rất nhiều Widget. Mục đích của hãng này đã là quá rõ ràng, họ muốn buộc người dùng phải chú ý nhiều hơn đến các ứng dụng được gợi ý bởi Siri. Ứng dụng gợi ý Siri này hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Apple và không ai có thể biết Apple lựa chọn những ứng dụng này từ kho app của người dùng iPhone theo tiêu chí gì.


Vì thế cho nên, Apple hoàn toàn chủ động trong việc ưu tiên đưa các ứng dụng tự làm hoặc những ứng dụng mà họ muốn đầu tư lên mục gợi ý Siri.

Trong thực tế sử dụng, các chuyên gia kỹ thuật đã nhận ra rằng, gợi ý Siri có khả năng nhắc nhở người dùng về những ứng dụng nằm giữa mức độ “thường xuyên” và ‘’ít khi” như iBoos hoặc Tumblr. Tưởng tượng mà xem, nếu bạn đã từng donwload sách về để đọc trên iBooks một vài lần rồi bỏ quên. Màn hình khóa mới này trên iOS 10 sẽ giúp bạn thường xuyên trông thấy iBooks hơn, và tìm lại những thứ quên đi một cách dễ dàng.
iOS 10
iOS 10

Tuy nhiên, có một điều dễ dàng nhận ra đó là những ứng dụng như Youtube hoặc Facebook sẽ không được hưởng lọi nhiều từ cách mở khóa mới này, song điều này có lẽ là một tính toán của Apple. Bởi nhu cầu mua và dùng ứng dụng trong vài năm gần đây đã liên tục suy giảm, lý do chính đó là vì đa phần người dùng đang dành quá nhiều thời gian cho các mạng xã hội – những thứ không hề đem lại tí lợi nhuận nào cho Nhà Táo. Với giao diện khóa mới này, những ứng dụng ít phổ biến hơn sẽ có được cơ hội tiếp cận với người dùng nhiều hơn.

Ngay cả những widget ở phía dưới màn hình iPhone chạy iOS 10 cũng có nhiều ý nghĩa quan trọng. Nếu như bạn có quan sát kỹ thì bạn sẽ nhận ra được một điều rằng, từ trước đến nay Apple vẫn luôn dùng mọi thủ đoạn để hướng sự chú ý của người dùng vào các ứng dụng mà họ muốn phát triển: từ Safarie cho đến các ứng dụng của Apple Watch, tất cả đều giống như các phần mềm bổ trợ để điều hướng người dùng quay lại với các ứng dụng trên nền iOS. Và người sử dụng app càng nhiều thì Apple càng có lợi (các nhà phát triển phải chia 30% lợi nhuận cho hãng này).

Nếu nhìn từ góc độ kỹ thuật thì việc Apple thay đổi màn hình khóa trên iOS 10 cũng có ý nghĩa khá thực tế vì chỉ khi nào mở khóa màn hình thì người dùng mới có thể truy cập vào các ứng dụng và tiếp cận với các dữ liệu của mình (tăng tính bảo mật).

Tất nhiên, mọi toan tính của Apple đã được chúng tôi phân tích ở trên có thể sẽ tan thành mây khói nếu người dùng tùy biến màn hình khóa của họ theo hướng bất lợi cho Nhà Táo, ví dụ như tắt hết toàn bộ widget chẳng hạn. Thế nhưng, Apple vẫn luôn đi trước người dùng một bước bởi nếu người dùng cho màn hình khóa mới một cơ hội thì họ sẽ nhận ra rằng trải nghiệm khởi động iPhone sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với việc nhìn thấy một đống biểu tượng rối mắt trên màn hình cũ.

Trong tương lai, rất có thể Apple sẽ phát triển một giao diện mới ví dụ như “gợi ý ứng dụng mới trên Appstore” hoặc “các bài hát nổi bật trên Apple Music”. Tóm lại, điều mà bạn có thể nhìn thấy qua việc Apple thay đổi màn hình khóa đó là hãng này đang cố điều hướng người dùng, muốn họ thay đổi cách thức sử dụng iOS theo ý muốn của nhà sản xuất này với mục đích vực dậy thế giới ứng dụng đang ngày càng nhàm chán theo thời gian.

Hội trao đổi mua bán iPhone ba miền uy tín chất lượng

Hội mua bán iPhone

Nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh cho anh em cửa hàng, thương gia, anh em khách lẻ buôn bán trao đổi iPhone, Mokhoaicloudvn.com lập ra hội mua bán iPhone ba miền với các tiêu chí :
 • Uy tín
 • Chất lượng
 • Đúng giá
Vì vậy anh em tham gia vào hội vui lòng tuân thủ các quy định nghiêm ngặc trong quá trình rao bán sản phẩm cũng như các cam kết về sản phẩm, chế độ bảo hành.
Hội mua bán iPhone ba miền
Hội mua bán iPhone ba miền

Hội này sẽ mang lai lợi ích gì cho bạn ?

Dù bạn là người bán hay người mua, hội vẫn hổ trợ tối đa các vấn đề mua bán máy cũng như hổ trợ lẫn nhau về nguồn hàng, giá cả.

Các lợi ích thiết thực khi tham gia hội :
 • Hội được quản lý chặt chẽ với các Admin online thường xuyên
 • Hội không chấp nhận các thành viên mua bán không rõ ràng, có phốt.
 • Hội không chỉ buôn bán máy mà còn hổ trợ anh em chơi iPhone hay các dòng điện thoại khác.

Nội quy của hội mua bán iPhone

 • Không dùng tài khoản ảo để rao bán sản phẩm, không spam, share hàng loạt vào group
 • Nội dung, hình ảnh rõ ràng, thông tin liên hệ chi tiết và chính xác.
 • Nêu rõ tình trạng máy, không mập mờ giữa máy Zin 100% và máy dựng, thay vỏ ép kính
 • Không rao ké topic của của người khác, không comment thô tục, mất lịch sự vào topic khác
 • Không đăng trùng sản phẩm, sản phẩm sau khi bán xong, vui lòng thông báo đã bán.
 • Thao tác đăng bài bán sản phẩm tuân thủ cú pháp sau :
[Cần bán / Cần mua] [ Địa điểm ] [Tên sản phẩm ]

Ví dụ :

[Cần bán] [Biên Hoà] [iPhone 7 Plus 256GB]
Mua bán iPhone
Mua bán iPhone

Tất cả các thành viên vi phạm sẽ bị xoá bài viết và ban nick vĩnh viễn. Một số trường hợp lừa đảo sẽ được nêu tên cảnh cáo.

Tham gia hội tai đây : Hội mua bán trao đổi iPhone ba miền. Ngoài ra, anh em có thể đăng bài mua bán ngay tại bài viết này.

Vì một môi trường mua bán "sạch sẽ" và đáng tin cậy, mong anh em tuân thủ nội quy.

Giao dịch giữa người bán và người mua tự thoã thuận, Ad không chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Chúc anh em mua may bán đắt.

Sự khác nhau về chính sách bảo hành Note 7 của các đại lý

Chính sách bảo hành Samsung Note 7 tại Việt Nam

Sau nhiều ngày trông đợi thì cuối cùng Samsung Galaxy Note 7 cũng đã được phân phối trên tất cả các siêu thị điện máy và đại lý bán lẻ smartphone trên cả nước, điều này đã tạo nên một cơn sốt không chỉ với các SamFan mà còn là toàn bộ người dùng smartphone Việt Nam.

Các chính sách bảo hành Samsung Note 7
Các chính sách bảo hành Samsung Note 7

Dù tất cả các máy được phân phối thông qua các đại lý, cửa hàng tại Việt nam đều có chung chế độ bảo hành tại hãng của Samsung. Tuy nhiên, bản thân mỗi đại lý đều có thêm những ưu đãi riêng về mặt bảo hành nhằm kích cầu và tạo dựng niềm tin nơi khác hàng. Bên cạnh đó, cũng có những cửa hàng không tiếp nhận bảo hành sản phẩm và điều hướng khách hàng trực tiếp bảo hàng tại hãng Samsung.
Bạn có thể tham khảo bản dưới đây để so sánh chính sách bảo hành và đổi trả sản phẩm Galaxy Note 7 của một số đại lý bán lẻ di động hàng đầu Việt Nam.
Chính sách bảo hành Samsung tại Việt Nam
Chính sách bảo hành Samsung tại Việt Nam
Qua bảng trên, các bạn có thể thấy, phần lớn các hệ thống bán lẻ smartphone này đều là đơn vị tiếp nhận sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất để gửi về cho Samsung xử lý và liên lạc với khách hàng để giải quyết.
Nếu bạn muốn xem chi tiết hơn về chính sách bảo hành và đổi trả của từng hãng, mời bạn xem trang chi tiết của từng cửa hàng dưới đây:
 • FPT
 • Thế giới di động
 • CellPhoneS
 • Viettel Store
 • Viễn Thông A
Riêng với trường hợp của đơn vị Mobifone Store thì sau khi sản phẩm này được bán ra, khách hàng sẽ phải tự tìm tới các trung tâm bảo hành của Samsung để giải quyết.
Như vậy, bạn cũng có thể thấy, dù có chung một chế độ bảo hàng của hãng, tuy nhiên, mỗi đại lý phân phối cũng có những dịch vụ bảo hàng khác nhau của riêng họ, bạn có thể căn cứ vào điểm này để lựa chọn nơi mua Galaxy Note 7 phù hợp với nhu cầu, điều kiện của mình.
Tin tức liên quan

Người Việt có thực sự mê màu đen Jet black của iPhone 7 ?

Jetblack là phông màu chủ đạo của iPhone 7

iPhone 7 và 7 Plus đã ra đời, tuy không có quá nhiều thay đổi về mặt thiết kế. Khi nhìn lại những lần ra mắt các sản phẩm trước có thiết kế tương đồng, người dùng thường rất ưa chuộng các màu ắc mới, vì đây chính là các dễ để người khác nhận ra một chiếc iPhone “đời mới” nhất.

Năm nay, iPhone vẫn tiếp tục truyền thống đặc biệt đó của mình với hai màu sắc mới là Black và Jet Black. Trong đó, nổi bật nhất là Jet Black khi máy có vẻ bề ngoài bóng bẩy và nổi bật hơn hẳn các màu sắc còn lại. Tuy nhiên, theo một báo cáo sơ bộ, tỷ lệ đặt hàng iPhone màu này đang ở mức thấp hơn các mẫu với màu sắc còn lại. Tại sao ?.
iPhone 7 Jet Black
iPhone 7 Jet Black
Xem thêm :


Dễ xước và dễ “xuống sắc” sau thời gian sử dụng

Đi kèm vẻ ngoài không giống ai của mình, phiên bản iPhone Jet Black cũng có một nhược điểm vô cùng tai hại, đó là nó rất dễ bị xước và vết xước bị lộ rất rõ. Bên cạnh đó, mặt lưng của máy cũng rất dễ bị dính vân tay, khiến người dùng phải liên tục lau chùi.

Về nhược điểm này, chính Apple cũng đã thừa nhận, hãng này cũng đã khuyến cáo người dùng phải sử dụng ốp bảo vệ cho máy. Bạn đã thấy được sự nghịch lý này chưa, bạn phải bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu một chiếc iPhone màu mới, để rồi phải che cái màu sắc đặc trưng ấy lại bằng một chiếc ốp lưng. Với vẻ ngoài mỏng manh này, iPhone Jet Black rất khó để giữ gìn và nhanh chóng xuống sắc sau thời gian ngắn sử dụng – khiến nó bị mất giá đi rất nhiều. iPhone mới sẽ ra mắt hằng năm và việc người dùng bán những mẫu iPhoe cũ để lên đời là một chuyện diễn ra thường xuyên, do đó, nếu không thể giữ máy ở tình trạng đẹp thì người dùng ái ngại trước iPhone Jet Black cũng là điều hiển nhiên.

iPhone 7 Plus Jet Black
iPhone 7 Plus Jet Black

Cầu cao, cung thấp và mức giá quá “Chát”


Dù Apple đã đưa ra mức giá tương đồng cho tất cả màu sắc của iPhone mới, thế nhưng, khi máy về tới các đại lý bán lẻ, do nhu cầu của người dùng rất cao nhưng số lượng máy lại có hạn nên đã dẫn đến việc những chiếc iPhone có màu sắc mới luôn có giá cao hơn. Theo như bảng giá của một đơn vị bán lẻ khá nổi tiếng ở thị trường Việt Nam thì iPhone Jet Black có giá cao hơn đến 5 triệu so với các màu sắc còn lại. Đây là một cái “dớp” mà iFan nào cũng hiểu rõ.

Ngày 9/9 vừa qua, đợt đặt hàng iPhone đầu tiên, iPhone Jet Black đã hết hàng chỉ trong vài phút. Và điều đáng nói đó là hầu hết những chiếc iPhone Jet Black đầu tiên được mọi người mua về để…bán lại. Chi phí để trả cho những người đầu tiên xếp hàng đợi mua iPhone Jet Black là rất cao, nên việc giá máy bị độn lên cũng là điều hiển nhiên.

Chính Apple cũng góp phần đẩy giá lên cao


Việc những người kinh doanh làm giá iPhone 7 Jet Black là chuyện đã rồi, thế nhưng điều đặc biệt là chính Apple cũng làm giá phiên bản iPhone có màu sắc mới này. Để sở hữu một chiếc iPhone 7 Jet black, bạn sẽ buộc phải mua phiên bản 128GB hoặc 256 GB, bởi vì hãng này không sản xuất phiên bản iPhone màu này với dung lượng 32GB. Chính vì thế, người dùng phải mất thêm tiền để sở hữu mức dung lượng lớn hơn, dù chưa chắc đã có thể dùng hết từng ấy GB.
Giá iPhone 7 khá cao
Giá iPhone 7 khá cao

Đừng quên Black

Trong khi Jet Black đã giành hết mọi sự chú ý thì bạn cũng không nên quên rằng iPhone 7 năm này còn có một màu sắc mới nữa. Đó là Black (Đen), so với Jet Black, Black cũng có nét đẹp riêng và sự nổi bật không kém. Bên cạnh đó, mức giá của iPhone phiên bản màu này cũng mềm hơn rất nhiều và bạn cũng chẳng phải lo lắng về việc máy có dễ bị xước như Jet Black hay không.

Đây cũng là nguyên nhân khiến iPhone 7/ 7 Plus đang được đặt rất nhiều trong đợt đầu đặt hàng tại Việt Nam.

Đã có dịch vụ unlock mở mạng iPhone 7 xách tay rẻ nhất TP.HCM

Unlock iPhone 7 Xách Tay

Ngày 08/09/2016, Cộng đồng mạng hào hứng đón chào iPhone 7 ra mắt với nhiều cải tiến đáng giá kèm theo thiết kế vô cùng đẹp mắt. Với 5 màu siêu đẹp cho anh em nhà iPhone 7. Dự đoán sắp tới đây một vài tuần, iPhone 7 xách tay sẽ tràn về Việt Nam khá nhiều. Chính vì vậy việc unlock, mở mạng iPhone 7 là cấp thiết bây giờ cho các tín đồ iPhone. Mokhoaicloudvn là hệ thống mở khoá tiên tiến nhất hiện nay đã bắt đầu cập nhật các dịch vụ Unlock iPhone 7 cho hàng nghìn khách hàng của mình.
Dịch vụ unlock iphone xách tay tại TP.HCM
Dịch vụ Unlock iPhone xách tay tại TP.HCM

2 Cách Unlock iPhone 7 hiện nay

 • Unlock iPhone 7 bằng dịch vụ : Là cách thức mở mạng unlock iPhone 7 bằng phần mềm, dịch vụ sẽ tổng hợp IMEI và gửi đến nhà mạng yêu cầu mở mạng. iPhone 7 của bạn sẽ được mở mạng 100% và trở thành bản quốc tế hoàn toàn.
 • Unlock iPhone 7 bằng sim ghép : Là cách thức mở mạng tạm thời và giá khá rẻ. Dịch vụ sẽ đệm một miếng sim ghép nhỏ dưới sim chính của bạn, nhằm đánh lừa kích hoạt từ iPhone 7, iPhone 7 sẽ hiểu rằng nó đang được kích hoạt với chính nhà mạng khoá nó.

Dịch vụ mở mạng iPhone 7 giá bao nhiêu ?

iPhone 7 Xách tay chủ yếu từ USA và bị khoá bởi các nhà mạng như AT&T, T-Mobile, Sprint, Tracefone, Verizon...Riêng iPhone 7 xách tay từ nhà mạng Verizon sẽ tự mở mạng sau khi xách tay sang nước khác, đây là chính sách khá thuận tiện mà Verizon cung cấp cho người dùng, chính sách này đã có từ thời iPhone 5 đến nay. Còn đối với các nhà mạng khác, giá tham khảo sẽ như sau :
 • Mở mạng iPhone 7 AT&T : 1.200.000 - 1.800.000 vnd
 • Mở mạng iPhone 7 T-Mobile : 1.400.000 - 1.700.000 vnd
 • Mở mạng iPhone 7 Sprint : 800.000 - 1.200.000 vnd
Với mức giá trên, nhìn chung vẫn khá rẻ so với giá trị máy. Ngoài ra theo dự đoán iPhone 7 sẽ có thêm các phiên bản khoá mạng từ các nước khác như Canada, Úc (Australia), Nhật, Anh Quốc (UK),...Mokhoaicloudvn sẽ cập nhật dịch vụ sau.

Các phiên bản khoá mạng khác :
 • iPhone 7 Lock Roger Canada
 • iPhone 7 Lock Bell Canada
 • iPhone 7 Lock Telus Canada
 • iPhone 7 Lock Softbank Nhật
 • iPhone 7 Lock Docomo Nhật
 • iPhone Lock KDDI Nhật
Xem báo giá chính xác nhất tại đây : Báo giá Unlock iPhone 7

Giá mở mạng iPhone 7 bằng sim ghép

Hiện nay chưa có sim ghép mở mạng iPhone 7. Chúng ta cùng chờ đợi vài ngày để các nhà sản xuất tung ra bản sim ghép phù hợp với các phiên bản iPhone 7 khoá mạng.

Ưu điểm của dịch vụ mở mạng iPhone 7

 • Mở mạng iPhone 7 tại Mokhoaicloudvn là an tâm nhất
 • Dịch vụ mở mạng iPhone 7 chính thống, mở mạng vĩnh viễn.
 • Bảo hành 100% các đơn hàng từ Mokhoaicloudvn.com
 • Dịch vụ mở mạng bằng mã số IMEI, không cần giữ máy, không can thiệp phần cứng, có thể mở mạng từ xa.
Dịch vụ mở mạng iPhone 7 siêu tốc
Dịch vụ mở mạng iPhone 7 siêu tốc

Thông tin liên hệ và chứng nhận


Sỹ Phụ Kiện Biên Hoà - Unlock iPhone 7 Biên Hoà
Sỹ Phụ Kiện Biên Hoà